OPIS PROJEKTU

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Nadal prowadzimy rekrutację do Projektu MŁODOŚĆ + AKTYWNOŚĆ = PRACA” nr POWR.01.02.01-24-0129/18!

W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
  2. Warsztaty autoprezentacji
  3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
  4. Szkolenia zawodowe – stypendium szkoleniowe
  5. Trening umiejętności „miękkich” – Zarządzanie czasem
  6. Staż zawodowy – stypendium stażowe

 

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w naszym biurze: ul. Wandy 1, 40-322 Katowice  lub wypełnij formularz znajdujący się na stronie i wyślij go do nas na adres e-mail: barwyziemi@interia.eu 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie.1.2.1
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
POWR.01.02.01-24-0129/18
,,MŁODOŚĆ + AKTYWNOŚĆ = PRACA”
GRUPA DOCELOWA: 84 osOBY młode (51 kobiet/ 33 mężczyzn),
w tym osOBY z niepełnosprawnościami,
w wieku 18-29 lat,
zamieszkujące bądź pracujące wyłącznie
na obszarze WOJ. ŚLĄSKIEGO